TRADICE

Tato sklárna prošla už celkem dlouhým vývojem. Je tu totiž více jak 26 let. Byla spojena s řadou názvů nakonec se stala sklárnou ThenyGlass s.r.o.

Naše sklárna je spjata s jedním ze známých umělců 17. - 18. století. 

Příběh Thenyho


Naše sklárna je spjata s jedním ze známých umělců 17. - 18. století. 

Řehořem Thenym 

Rodák z Burgeisu u Ötzu přišel do Čech pravděpodobně již jako vyučený. Nejdříve působil jako tovaryš v dílně Matyáše Bernarda Brauna. Někdy kolem roku 1728 se stal samostatným mistrem a usadil se a oženil v Jaroměři.

V témže roce zavítal také do Žďáru, kde se nakonec kvůli zakázkám dlouhodobě zdržoval v letech 1729-1739. Tomuto umělci odborníci přisuzují především autorství soch na hlavním oltáři v kostele a víme také, že právě on byl autorem modelu procesní sochy sv. Jana Nepomuckého, kterou posléze ze stříbra vytvořil pražský zlatník Jan Norbert Diesbach. Theny pak ještě reliéfy vyzdobil nosítka pod tuto sochu, která se zachovala na rozdíl od vlastní sochy do dnešních dní.

" Se silnou uměleckou osobností Tyrolana Řehoře Thenyho naplno zasáhl žďárský klášter umělecký styl největšího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Theny byl nejmladším přímým Braunovým spolupracovníkem. Byl jeho krajanem, pocházel z Burgeisu u Ötzu. S Braunem se podílel na významných zakázkách již v nejplodnějším období Braunovy dílny v letech 1717 - 1720. Thenyho stopa je patrná v Kuksu, v jedné z nejvýznamnějších ranových realizací, kde byl jeho hlavním spolupracovníkem. V roce 1723 pracuje Theny jako tovaryš již zcela samostatně na kompozičně velmi náročném hlavním oltáři mariánského poutního kostela ve Staré Boleslavi. Theny získal u Brauna takové postavení, že ho jeho mistr pověřuje realizací zakázky na výzdobu klášterního kostela v Kladrubech. Theny tvoří v letech 1726 - 1728 impozantní santiniovský hlavní oltář i výzdobu chórových lavic. V Jaroměři a v Kladrubech pracuje společně s Jiřím Františkem Pacákem. Vzájemné rozhraní jejich činnosti není zpočátku příliš čitelné. V pozdějších dílech oproti Pacákově poněkud ztěžklému a do jisté míry i rutinnímu expresivnímu pojetí staví Theny rovnováhu v pohybu a výrazovou oduševnělost."